PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: logistyka

Instytut Gospodarki
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-ig@ansleszno.pl

Opis kierunku

Studia na kierunku Logistyka to stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W ramach kierunku studenci mają do wyboru dwa zakresy:

·      logistyka produkcji - wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami zarządzania produkcją, logistyką wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz optymalizacją organizacyjno-kosztową procesów produkcji i logistyki.

·      logistyka handlu i usług - wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami realizowanymi w łańcuchu dostaw, obejmujące procesy transportu, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji w ujęciu optymalizacji organizacyjno-kosztowej.

Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka oparta jest na wieloletnim doświadczeniu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla współcześnie rozumianej inżynierii. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, laboratoriów komputerowych oraz licznych prac projektowych kierowanych przez doświadczonych praktyków z danych dziedzin. Ponadto w trakcie studiów studenci odbywają szereg wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach Wielkopolski, w których mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań biznesowych w zakresie logistyki, organizacji produkcji i zarządzania.

Kierunek studiów Logistyka jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na proinnowacyjną, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną i kompleksową inżynierią zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i makroinżynierii.

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek Logistyka deklaruje w swojej idei kształcenie absolwenta, który posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiada umiejętności menedżerskie oraz nabył umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek studiów Logistyka jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na proinnowacyjną, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną i kompleksową inżynierią zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i makroinżynierii.

Przebieg i organizacja praktyk

Na kierunku Logistyka realizowane są praktyki studenckie w łącznym wymiarze 960 godzin w rozkładzie pięciotygodniowym. Praktyki studenci odbywają w znanych przedsiębiorstwach regionu w okresie semestrów II, III, IV, V i VI ugruntowując wiedzę zdobytą na kolejnych latach studiów.

Miejsca odbywania zajęć

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Logistyka prowadzone są w nowoczesnych salach wykładowych zlokalizowanych w budynku głównym uczelni oraz w budynku Auli Comeniana wyposażonych w systemy wizualizacji treści, tablice multimedialne wraz z nieograniczonym dostępem do sieci internetowej. Natomiast zajęcia laboratoryjne i projektowe odbywają się w pracowniach komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy pozwalający na indywidualną pracę każdego studenta. Uczelnia posiada szeroki wachlarz licencjonowanego oprogramowania specjalistycznego (z zakresu: inżynierii, projektowania procesów, systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, systemów logistycznych), z którego studenci korzystają zarówno podczas zajęć jak i pracy własnej poprzez zdalny dostęp do wirtualnego laboratorium.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

Przedmioty podstawowe:

Język angielski w logistyce

Matematyka

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Technologie wytwarzania

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie

Inżynieria zarządzania

Systemy zarządzania informacją

Prawo

Negocjacje w biznesie

Projektowanie procesów

Przedmioty kierunkowe:

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie produkcją

Zarzadzanie zakupami

Zarządzanie magazynem

Ekologistyka

Logistyka produkcji

Informatyczne systemy zarzadzania produkcją

Klasyczne i nowoczesne systemy produkcyjne

Lean managment w logistyce produkcji

Koszty i controlling w logistyce

Systemy ERP w zarządzaniu

Dlaczego warto wybrać logistykę?

Wybór studiów na kierunku logistyka jest najlepszym początkiem do zbudowania ciekawej i satysfakcjonującej kariery zawodowej. Wykształcenie inżynierskie dodaje znaczącej wartości na rynku pracy, ale w szczególności nadaje unikatowych umiejętności cenionych i wykorzystywanych w całym świecie społeczno-gospodarczym.