Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wyjazd studentów do Brukseli

Wyjazd studentów do Brukseli

Informacja o przebiegu wyjazdu studyjno-seminaryjnego do instytucji europejskich w Brukseli w dniach 08-13 października 2023 r. organizowanego dla studentów Instytutu Gospodarki

 

Dyrekcja Instytutu Gospodarki Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie podjęła inicjatywę ponownej organizacji cyklicznego do 2019 r. wyjazdu studyjno-seminaryjnego do Brukseli, poświęconego tematyce funkcjonowania instytucji europejskich oraz polityk regionalnych i ekonomiczno-społecznych Unii Europejskiej. Głównym celem wyjazdu było propagowanie idei integracji poprzez udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji europejskich oraz uczestnictwo studentów w warsztatach szkoleniowych i imprezach towarzyszących organizowanych przez instytucje Unii Europejskiej w ramach “OPEN DAYS” 21th European Week of Regions and Cities Brussels 09-12 October 2023 r.

Odbyły się spotkania między innymi z:

1.      z pracownikami Parlamentu UE,

2.      v-ce Przewodniczącym i członkami Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

3.      pracownikami Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego

Studentci uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Komitet Regionów. Wśród poruszanych tematów znajdują się m.in:

1.      Regions in post-industrial transition

2.      Small and mid-size urban centres driving growth

3.      Retaining talent for regional growth

4.      Breaking barriers to cross-border cooperation

5.      Local energy shift for security and sustainability

6.      Promoting social innovation

Ponadto odbyły się warsztaty studyjne w Parlamentarium, gdzie studenci na wybranych przykładach prowadzili analizy z zakresu tematyki funkcjonowania UE z uwzględnieniem wpływu historii XX wieku na dzisiejszy rozwój gospodarczy państw członkowskich UE.

Uczestnikami wyjazdu studyjno-seminaryjnego byli studenci kierunku Ekonomia, Logistyka i Bezpieczeństwo Narodowe.