Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych organizacji oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menedżerskie oraz umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych za pomocą metod i technik zarządzania.

Absolwenci specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych powiązanych z zasobami przedsiębiorstwa na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Absolwenci specjalności Menedżer transportu i spedycji kształcą się w zakresie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych w zakresie optymalizacji i racjonalizacji obsługi transportowej i spedycyjnej na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.