PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

FAQ

1. Czy mogę zarejestrować się, jeśli nie posiadam świadectwa dojrzałości?

Odp. Tak. Pola, w których należy wypisać dane o świadectwie można uzupełnić po otrzymaniu dokumentu, jednak nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

2. Gdzie mogę znaleźć obowiązujący formularz podania na studia?

Odp. Rejestrując się elektronicznie w systemie rekrutacji ANS każdy kandydat na swoim koncie ma możliwość wygenerowania podania na studia na obowiązującym formularzu.

3. Czy do składanych dokumentów mogę dołączyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego?

Odp. Nie. Do kompletu dokumentów należy dołączyć wyłącznie zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku.

4. Czy badania lekarskie należy wykonać na własny koszt?

Odp. Nie. W Biurze Rekrutacji ANS dostępne są skierowania na bezpłatne badania do lekarza medycyny pracy we wskazanym przez Uczelnię Ośrodku Medycyny Pracy.

5. Kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Odp. Opłatę rekrutacyjną dokonujemy koniecznie do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej. W przypadku
I naboru - do dnia 14.07.2023 r.
II naboru – do dnia 15.09.2023 r.

6. Na jaki nr konta dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Odp. Każdy kandydat na studia musi zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) w Lesznie. Po dokonaniu poprawnej rejestracji, system generuje numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej. Numer konta jest indywidualny dla każdego użytkownika.
W tytule przelewu bankowego należy wpisać skrót kierunku (według listy skrótów z e-rekrutacji)
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na dwa lub więcej kierunki w tytule przelewu należy wpisać opłata rekrutacyjna + nazwę kierunku

7. Czy na kierunek wychowanie fizyczne odbywają się dodatkowe egzaminy sprawnościowe?

Odp. Na kierunek wychowanie fizyczne nie ma dodatkowych egzaminów sprawnościowych. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się na podstawie kolejności składanych dokumentów.

8. Gdzie będzie dostępna informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego?

Odp. Rejestrując się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów ANS w Lesznie kandydat tworzy indywidualne konto, gdzie otrzyma informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

9. Czy jeśli w czasie ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego nie będzie mnie w kraju, to czy wymagane przez ANS dokumenty może dostarczyć inna osoba?

Odp. Tak, dokumenty mogą być składane przez osobę trzecią, pod warunkiem jednak, że wszystkie dokumenty będą podpisane własnoręcznie przez kandydata.