Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe Inwestor

Zostało powołane z inicjatywy grupy studentów kierunku Ekonomia. Opiekunem jest dr Tomasz Kujaczyński. Zadaniem tego koła jest przede wszystkim ukierunkowanie wiedzy studentów na zagadnienia związane z rynkiem kapitałowym, potencjalnymi możliwościami inwestycyjnymi, a także towarzyszące im ryzyko.

Aktualnie SKN „Inwestor” skupia 10 członków a spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Członkowie koła przygotowali szereg gier ekonomicznych, przy pomocy których starali się zaprezentować kandydatom na studia podstawowe prawa rządzące gospodarką wolnorynkową. W ramach regularnych spotkań stworzono również bardzo rozbudowaną symulację ekonomiczną o nazwie „Dziki Zachód”, która potencjalnie może być wykorzystana na wybranych przedmiotach realizowanych w ramach studiów (np.: zarządzanie strategiczne).