Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w Koninie

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w Koninie

W dniu 18 kwietnia w zorganizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych w Koninie II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej na temat „Bezpieczeństwo na świecie, w Europie i Polsce” pod patronatem honorowym Przewodniczącego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych dr Janusza Poły, prof. ANS w Lesznie, uczestniczyło troje studentów naszej uczelni z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

W trakcie paneli tematycznych głos zabrali studenci z publicznych uczelni zawodowych: Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z siedzibą w Skierniewicach.

Nasi studenci wraz z opiekunem dr inż. Michałem Domagalskim brali udział w panelu infrastruktura krytyczna (obiekty infrastruktury krytycznej, systemy infrastruktury krytycznej, program EPCIP). Jonasz Walkowski podjął się scharakteryzowania problematyki ochrony infrastruktury krytycznej w walce z terroryzmem w ramach programu EPCIP. Alicja Florczak analizę system zaopatrzenia Polski w gaz ziemny jako wyzwanie dla zarządzania infrastrukturą krytyczną. Natomiast Jakub Banaszak przedstawił rozwiązania systemowe infrastruktury krytycznej w zaopatrywaniu w żywność.

Konferencja była szczególnym doświadczeniem pozwalającym studentom na wymianę wiedzy i zapoznaniem się z problematyką bezpieczeństwa z perspektywy innych uczelni.