Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Profil absolwenta

Kierunek Logistyka deklaruje w swojej idei kształcenie absolwenta, który posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiada umiejętności menedżerskie oraz nabył umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich. Absolwent wyposażony jest w szeroką wiedzę z zakresu przebiegu procesów logistycznych i produkcyjnych może podejmować prace na różnorodnych stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w obszarach transportu, handlu i produkcji. Potencjalne stanowiska dla obszaru transportu: spedytor, kontroler łańcuchów transportowych, koordynator transportowy, planista transportu; dla obszaru handlu: specjalista ds. zakupów, planowania przepływów materiałowych, specjalista ds. organizowania magazynów, koordynator logistyki sieci dystrybucji; dla obszaru produkcji: specjalista ds. zakupów, specjalista ds. zarządzania magazynem, specjalista ds. organizacji produkcji, logistyk produkcji, specjalista ds. planowania produkcji.