Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Koło Naukowe Samorządowiec

Studenckie Koło Naukowe „Samorządowiec” rozpoczęło działalność począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2012/2013. Jego misją jest wszechstronna pomoc w rozwoju intelektualnym studentów zainteresowanych zarządzaniem oraz funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Podstawowe cele KN sformułowano natomiast następująco:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej,
  • integracja ekonomii z innymi dyscyplinami nauki, w szczególności prawem, ekologią i planowaniem przestrzennym,
  • tworzenie możliwości współpracy z Kołami o podobnym charakterze działającymi w innych uczelniach,
  • kształcenie kadry przyszłych animatorów życia politycznego i społeczno-gospodarczego, 
  • umożliwianie bezpośrednich kontaktów z administracją publiczną i jednostkami branżowymi. 

 

Przyjęto jednocześnie zasadę, że powyższe cele są realizowane poprzez:

  • organizowanie wyjazdów terenowych, wizji lokalnych, spotkań, seminariów oraz innych form poszerzania zasobu wiedzy i umiejętności,
  • wewnętrzne prelekcje i dyskusje członków poświęcone zagadnieniom gospodarki komunalnej,
  • prowadzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej Instytutu Gospodarki ANS w Lesznie.
  • SKN „Samorządowiec” nie posiada logo, flagi, hasła ani żadnego innego znaku identyfikującego. Nie dysponuję również żadnymi materiałami wizualnymi dokumentującymi jego dotychczasową działalność.