PWSZ na Facebooku PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kontakty

Rekrutacja

Nazwa Adres Telefon Adres e-mail
Biuro Rekrutacji parter, pokój nr 131, Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, 65 525 01 12 rekrutacja@ansleszno.pl

Dział Studiów i Doskonalenia Zawodowego

Kontakt mailowy: rekrutacja@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Karina Konieczna 2 piętro, pokój nr 319, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 61 Kierownik działu
mgr Renata Rembelska 2 piętro, pokój nr 317, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 13 starszy specjalista
mgr Iwona Adamczyk 1 piętro, pokój nr 217, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 30 starszy specjalista - projekty UE
mgr Karolina Lewandowska 2 piętro, pokój nr 314, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 84 starszy specjalista - stypendia
mgr Marzena Frala 2 piętro, pokój nr 317, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 93 specjalista - praktyki studenckie
mgr Anna Maik-Wilk parter, pokój nr 131, Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 69 starszy specjalista - praktyki studenckie

Dział Gospodarczo Techniczny

Kontakt mailowy: dgt@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
inż. Jerzy Szczeszek 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 58 Kierownik działu
mgr Marian Grzelczak 2 piętro, pokój nr 321, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 57 Z-ca Kierownika działu
mgr inż. Agnieszka Brandenburg 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 72 specjalista ds. technicznych
mgr Marika Neimann 2 piętro, pokój nr 326, Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 92 specjalista ds. zamówień publicznych

Sekcja Informatyczno-Telekomunikacyjna

Kontakt mailowy: it@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr inż. Aleksander Klabik parter, pokój nr 117, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 79 Kierownik Sekcji IT
mgr inż. Hubert Skałuba parter, pokój nr 116, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 96 starszy specjalista ds. informatyki
inż. Tomasz Sierpowski parter, pokój nr 116, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 96 specjalista ds. informatyki
mgr Cyprian Krystian Kostrakiewicz parter, pokój nr 118, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 02 specjalista ds. informatyki
Robert Mietliński parter, pokój nr 106, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 65 referent techniczny

Kwestura

Kontakt mailowy: kwestor@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Honorata Mańka 2 piętro, pokój nr 324, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 50 kwestor
mgr Dagmara Czapla 2 piętro, pokój nr 322, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 77 starszy specjalista
mgr Maciej Horała 2 piętro, pokój nr 322, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 77 starszy specjalista
mgr Ewelina Kaczmarek 2 piętro, pokój nr 323, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 78 80 starszy specjalista
mgr Marzena Śliwa-Wojciech 2 piętro, pokój nr 323, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 57 starszy specjalista
mgr Anna Turlejska 2 piętro, pokój nr 310, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 64 starszy specjalista
mgr Agnieszka Szymanowska 2 piętro, pokój nr 310, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 99 starszy specjalista

Rektorat

Kontakt mailowy: rektor@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Iwona Urbaniak 2 piętro, pokój nr 303, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 61 Kierownik Biura Rektora
mgr Dominika Apolinarska 2 piętro, pokój nr 308, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 62 starszy specjalista - Sekretariat Prorektorów
mgr Ewa Mruk 2 piętro, pokój nr 305, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 64 starszy specjalista - Sekretariat Prorektora

Dział Kadr

Kontakt mailowy: anna.michalska@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr inż. Anna Michalska 2 piętro, pokój nr 311, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 90 Kierownik działu
mgr Magdalena Walkowiak- Dang Dinh 2 piętro, pokój nr 313, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 60 95 Zastępca kierownika działu
mgr Sylwia Misiewicz 2 piętro, pokój nr 312, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 94 starszy specjalista
mgr Kinga Hajnce 2 piętro, pokój nr 312, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 22 starszy specjalista

Dział Promocji i Marketingu

Kontakt mailowy: promocja@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Bianka Krzyżosiak 2 piętro, pokój nr 315, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 53 Kierownik działu
mgr Łukasz Małkiewicz 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 37 starszy specjalista
mgr Natalia Skałuba 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 38 starszy specjalista
mgr Blanka Glumińska 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 03 referent
mgr Maja Grygier 2 piętro, pokój nr 316, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 37 referent

Dział Organizacyjno - Prawny

Kontakt mailowy: kancelaria@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Andrzej Szwarczyński 2 piętro, pokój nr 328, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 63 19 Kanclerz
mgr Joanna Jędrzejewska 2 piętro, pokój nr 327, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 65 Z-ca Kierownika
mgr Magdalena Szymańska 2 piętro, pokój nr 325, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 60 starszy specjalista

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kontakt mailowy: dwz@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Dominika Pluta parter, pokój nr 114, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 56
661 488 018
Kierownik Działu
mgr Edyta Chudzicka parter, pokój nr 115, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 78 specjalista - obsługa studentów
mgr Regina Zielnica parter, pokój nr 115, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 78 specjalista

Dom Studencki

Kontakt mailowy: ds@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Dominika Apolinarska ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 26 18 Kierownik
Portiernia ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 63 09

Biblioteka Uczelniana

Kontakt mailowy: biblioteka@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Hanna Szczygieł-Śliwińska 65 528 78 54 Dyrektor
dr Ryszard Biberstajn 65 520 60 11 Zastępca Dyrektora
dr Michał Janeczek Magazyn 65 529 60 81 starszy bibliotekarz
mgr Dagmara Błazik Opracowanie Zbiorów 65 525 01 23 starszy bibliotekarz
mgr Małgorzata Zielińska Opracowanie Zbiorów 65 525 01 23 starszy bibliotekarz
Katarzyna Patelka Hol 65 525 01 48 starszy bibliotekarz
mgr Anna Kniewel Wypożyczalnia 65 525 01 11 starszy bibliotekarz
Agnieszka Krzyżanowska-Adamska Wypożyczalnia 65 525 01 11 bibliotekarz

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Kontakt mailowy: mcsm@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Małgorzata Cichy ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 60 80 Kierownik MCSM
Witold Szczygieł ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 60 80 Technik symulacji medycznej
Tomasz Sierpowski ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno 65 529 60 80 Technik symulacji medycznej

Archiwum

Kontakt mailowy: archiwum@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Magdalena Pastuch parter, pokój nr 120, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 10 starszy specjalista

Wydawnictwo Uczelniane

Kontakt mailowy: wydawnictwo@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Michał Janeczek 1 piętro, pokój nr 102, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 33 pełnomocnik ds. wydawnictw
mgr Alina Mielcarek 1 piętro, pokój nr 102, Biblioteka Uczelniana ul. Opalińskich 1, Leszno 65 525 01 33 redaktor techniczny

Specjalista ds. BHP

Kontakt mailowy: wkrótce
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Anna Myrna 2 piętro, pokój nr 320, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 55 specjalista ds. BHP, IODO

Instytut Gospodarki

Kontakt mailowy: sekretariat-ig@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Przemysław Bartkiewicz, prof. ANS 4 piętro, pokój nr 503A, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 59 Dyrektor
mgr Piotr Urbaniak 4 piętro, pokój nr 503C, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 31 Zastępca Dyrektora, koordynator kierunku Ekonomia, Bezpieczeństwo narodowe
mgr inż. Wiesław Wilczkowiak 4 piętro, pokój nr 505, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 67 koordynator kierunku Logistyka
mgr Anna Kraska 4 piętro, pokój nr 503, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 75 starszy specjalista - obsługa studentów
Anna Wszołek 4 piętro, pokój nr 503, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 73 specjalista - obsługa studentów

Instytut Pedagogiczny

Kontakt mailowy: sekretariat-ipe@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr Monika Kościelniak 4 piętro, pokój nr 522, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 91 Dyrektor
mgr Tomasz Dyrdół 4 piętro, pokój nr 521, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 78 Zastępca Dyrektora
mgr Małgorzata Siama 4 piętro, pokój nr 519, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 60 79 Koordynator kierunku Pedagogika studia II stopnia
mgr Karolina Pawlak 4 piętro, pokój 520, Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno 65 525 01 46 Koordynator kierunku filologia
Barbara Walkowiak 4 piętro , pokój nr 518, Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 529 94 26 Specjalista - obsługa studentów
mgr Martyna Sobocińska 4 piętro , pokój 518, Budynek Główny , ul. Adama Mickiewicza, Leszno 65 525 01 36 Specjalista - obsługa studentów

Instytut Politechniczny

Kontakt mailowy: sekretariat-ipo@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr inż. Halina Pacha - Gołębiowska 3 piętro, pokój nr 423, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 09 Dyrektor
mgr inż. Sławomir Wolski 3 piętro, pokój nr 421, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Zastępca dyrektora
mgr inż. Agnieszka Brandenburg 3 piętro, pokój nr 421, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Koordynator kierunku Budownictwo
mgr inż. Przemysław Grobelny 3 piętro, pokój nr 420, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Koordynator kierunku Informatyka
mgr inż. Tomasz Andrzejczak 3 piętro, pokój nr 420, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 61 Koordynator kierunku Mechanika i Budowa Maszyn
mgr inż. Izabela Sztor 3 piętro, pokój nr 419, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 09 starszy specjalista - obsługa studentów
mgr inż. Magdalena Fornalik 3 piętro, pokój nr 419, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 21 specjalista - obsługa studentów

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

Kontakt mailowy: sekretariat-izkf@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
dr hab. Krystyna Cieślik, prof. ANS 3 piętro, pokój nr 403A, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 74 Dyrektor
dr Arleta Loga 3 piętro, pokój nr 403B, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 55 Zastępca dyrektora, Koordynator kierunku wychowanie fizyczne
dr Maciej Górecki 3 piętro, pokój nr 404, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 53 Koordynator kierunku pielęgniarstwo
dr Anna Wieczorek-Baranowska 3 piętro, pokój nr 404, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 53 Koordynator kierunku Fizjoterapia
mgr Anna Chwastyniak 3 piętro, pokój nr 403, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 528 78 74 specjalista - obsługa studentów
mgr Karolina Szproch 3 piętro, pokój nr 403, Budynek Główny ul. Adama Mickiewicza 5, Leszno 65 525 01 51 starszy specjalista - obsługa studentów

Główny Specjalista

Kontakt mailowy: anna.markiewicz@ansleszno.pl
Nazwisko Adres Telefon Stanowisko
mgr Anna Markiewicz - 65 529 60 90 Główny specjalista