Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Rekrutacja krok po kroku

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

  1. Utwórz konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów - przejdź do Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  2. Wprowadź wymagane informacje, zgodnie z kolejnymi krokami formularza IRK.
  3. Załącz aktualną fotografię zgodną z wymaganiami opisanymi w IRK.
  4. Wpłać opłatę rekrutacyjną: 85,00 zł na konto: 89 1140 1124 0000 4442 2200 1012 z dopiskiem nazwy kierunku.
  5. Jeżeli wybierzesz więcej niż jeden kierunek studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.
  6. Załącz dokumenty do formularza zgłoszeniowego (format jpg. lub pdf.). Sprawdź jakie dokumenty załączyć.
  7. Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym.

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

  

Pliki do pobrania