Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 marca 2024

Ankiety ewaluacji - semestr zimowy

Ankiety ewaluacji - semestr zimowy

Studenci

Macie wpływ na doskonalenie zajęć dydaktycznych

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2023/2024, która będzie dostępna w systemie USOSweb po zakończeniu każdego semestru. Udział w badaniu jest anonimowy.

W terminie 20.03.2024 – 21.04.2024 będzie dostępna ankieta dotycząca oceny zajęć, które odbywały się w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024.

Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:

1. Logujemy się do sytemu "usosweb.ansleszno.pl"

2. Przechodzimy na zakładkę "DLA STUDENTÓW"

3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia.

Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę