Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 września 2023

Ankiety ewaluacji za r. ak. 2022/23

Ankiety ewaluacji za r. ak. 2022/23

Macie wpływ na doskonalenie zajęć dydaktycznych

Zapraszamy wszystkich studentów do wypełnienia ankiety ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w roku akademickim 2023/2024, która będzie dostępna w systemie USOSweb po zakończeniu każdego semestru. Udział w badaniu jest anonimowy.

W tej chwili jest dostępna ankieta dotycząca oceny zajęć, które odbywały się w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023.

Prosimy o potraktowanie tego badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.

W celu wypełnienia ankiet ewaluacyjnych:

1. Logujemy się do sytemu "usosweb.ansleszno.pl"

2. Przechodzimy na zakładkę "DLA STUDENTÓW"

3. W menu "MOJE STUDIA" klikamy pozycję "ankiety''

Wyświetlone zostaną wszystkie ankiety do wypełnienia.

Jedna ankieta dotyczy jednego przedmiotu prowadzonego przez danego wykładowcę.