Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ekonomia

Instytut Gospodarki
ANS w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-ig@ansleszno.pl 

W ramach tego kierunku, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym (ogółem 2085 godzin na studiach stacjonarnych i 1250 godzin na studiach niestacjonarnych), oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.
Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą.
Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności – np. studiowanie w trybie dualnym - dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach w/w studiów dualnych oraz w trakcie odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin.

Po III semestrze student ma do wyboru jedną z następujących ścieżek dyplomowania:

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Ekonomia menedżerska
Ta specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, dotyczące profesjonalnych kadr zdolnych do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Daje ona możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego. W programie dydaktycznym dominuje wiedza i kształtowane są umiejętności niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących rozwoju małej i średniej firmy oraz zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia społeczno-ekonomicznego. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości gospodarczej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, a nabyte umiejętności pozwalają na praktyczne przetwarzanie i wykorzystywanie informacji gospodarczej.


Sylwetka absolwenta

Kierunek Ekonomia utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent kierunku Ekonomia musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językiem obcym (angielskim lub niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent kierunku ekonomia:

  • potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
  • potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
  • potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
  • może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:
- semestr II – 250 godzin,
- semestr III – 250 godzin,
- semestr IV – 310 godzin,
- semestr V – 150 godzin.


Dlaczego warto wybrać ekonomię?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:

  • solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
  • profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
  • odniesienia sukcesu zawodowego.

Wykaz firm współpracujących w zakresie studiów dualnych, które jednocześnie tworzą Radę Pracodawców przy Instytucie Gospodarki:

1.      Adam Kenkel – Werner Kenkel sp. z o.o. Krzycko Wielkie

2.      Mariusz Frąckowiak – Europegaz Transport sp. z o.o. Osieczna

4.      Bernadeta Kaczmarek – Santander Bank Polska S.A. Wschowa

5.      Piotr Gorynia – Komenda Miejska Policji w Lesznie

6.      Andrzej Andrusiak – Starostwo Powiatowe Wschowa

7.      Michał Niedźwiedziński – Agencja Ochrony Osób i Mienia „Glock” Leszno

8.      Roman Krajniak – Wojskowe Centrum Rekrutacji Leszno

9.      Tomasz Cieślak – Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o. Rawicz

10.  Barbara Borysewicz – Foodworks Chróścina

11.  Marcin Krzyżaniak – Famag Poniec

12.  Małgorzata Sierakowska – Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. k. Sierakowo

13.  Zdzisław Jaźwiec – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp.

14.  Gerard Gwizdek – Alior Bank S.A. Poznań

15.  Anna Brink - ASSA ABLOY Leszno

16. Stefan Stefaniak - Spółdzielnia Mleczarska Gostyń

17. Wioletta Szymanowska-Detko – Krajowa Informacja Skarbowa Leszno