Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Obrona i dyplom ukończenia studiów

Studencie, aby przystąpić do obrony jesteś zobowiązany do złożenia:

  •  jednego egzemplarza pracy dyplomowej w formie papierową do sekretariatu Instytutu

nie później niż:

  • do końca stycznia - na studiach kończących się semestrem zimowym,
  • do końca maja - na studiach kończących się semestrem letnim.

Do pracy dyplomowej dołącz oświadczenie studenta.

Dyplomant przesyła  pracę do sekretariatu Instytutu  z poczty uczelnianej.

Jeśli nie zdążysz złożyć pracy dyplomowej w regulaminowym terminie musisz złożyć wniosek o przedłużenie terminu  złożenia pracy dyplomowej do Dyrektora Instytutu (zgodnie z § 39 pkt. 5 -7 Regulaminu Studiów Akademii Nauk Stosowanej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
w Lesznie). Wniosek o przedłużenie terminu zdania pracy dyplomowej można wysłać pocztą tradycyjną  lub skanem na adres e-mail sekretariatu Instytutu.

  • jednego egzemplarza pracy dyplomowej do Biblioteki Uczelnianej w postaci pliku elektronicznego zawierającego całą treść pracy w formacie ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Word), PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej), RTF,TXT na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony).

Przypominamy, że praca dyplomowa powinna mieścić się w pliku o wielkości do 15 MB. Jeżeli praca mieści się w kilku plikach, ich łączna objętość nie może przekraczać 60 MB. Nie trzeba załączać do badania szkiców, zapisów nutowych, plików tabelarycznych.

Obowiązkowo należy podać dane: imię i nazwisko autora pracy, nr albumu, Instytut, kierunek i tryb studiów, tytuł pracy, promotora.

Adresy, pod które należy przesyłać swoje prace dyplomowe do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym - każdy Instytut wysyła na dedykowany adres!

 

System JSA po zakończeniu badania przesyła do promotora raport; na podstawie raportu promotor akceptuje (lub nie) pracę i podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.

 

RAPORT Z BADANIA DOSTĘPNY JEST WYŁĄCZNIE DLA PROMOTORA

 

Aby otrzymać odpis dyplomu tłumaczony na wybrany język obcy należy przesłać podanie
do sekretariatu Instytutu i wpłacić opłatę na konto Uczelni 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011 w wysokości 20,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące obron znajdują się na stronach Instytutów.

 

Pliki do pobrania