Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Różnice programowe

Różnice programowe mogą być wymagane w sytuacji gdy student:

  • wraca na studia po urlopie,
  • wznawia dany semestr,
  • przenosi się z innej uczelni.