Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia drugiego stopnia

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych  drugiego stopnia na kierunku Pedagogika i Mechatronika wymagane są następujące dokumenty:

  1. Podanie o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia - dokument generowany automatycznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych - przejdź do rejestracji
  2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  3. Suplement do dyplomu dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu;
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunku Mechatronika);
  5. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami opisanymi w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów-fotografia załączana do systemu IRK - sprawdź wymagania dotyczące fotografii
  6. Od kandydatów na kierunek Pedagogika Uczelnia może wymagać przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.

Uwaga!

Wyżej wymienione dokumenty należy załączyć w formacie pdf. lub jpg. do systemu rekrutacyjnego w wyznaczonych terminach.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne i Mechatronika)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię - skierowanie można odebrać w Biurze Rekrutacji.

 

Badania w Lesznie wykonywane są w Leszczyńskim Centrum Medycznym Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno, tel. 65-547-69-93 - od poniedzałku do piątku od godz. 11:00 po wcześniejszej rejestracji na dany dzień.

Wykaz pozostałych placówek wykonujących bezpłatne badania dla kandydatów na studia znajduje się https://wcmp.pl/wykaz-jednostek-wykonujacych-bezplatne-badania-uczniow.html