Facebook PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
25 września 2023

Informacja dla studentów I roku ANS - Jak uzyskać dane dostępowe do systemów Uczelni

Informacja dla studentów I roku ANS - Jak uzyskać dane dostępowe do systemów Uczelni

Drogi Studencie I roku Akademii Nauk Stodowanych w Lesznie,

Na stronie https://it.ansleszno.pl  znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z kluczowymi systemami IT wspomagającymi procesy dydaktyczne w ANS.

Każdy student posiada uczelnianą skrzynkę e-mail, która jest głównym środkiem komunikacji z Uczelnią. Adres e-mail ma postać: nr_legitymacji@student.ansleszno.pl.

Legitymację studencką możesz odebrać w sekretariacie Twojego instytutu (st. stacjonarne od 02.10.2023 r., st. niestacjonarne i st. stacjonarne dla pracujących od 29.09.2023 r.). Adresy stron internetowych poszczególnych instytutów znajdziesz na stronie głównej ANS: https://ansleszno.pl.

Znając numer swojej legitymacji, możesz ustawić hasło do swojej skrzynki e-mail - instrukcja https://it.ansleszno.pl/files/63232/Resetowanie_hasla_do_M365_2023.pdf 


Posiadając dostęp do uczelnianego konta e-mail (które jest jednocześnie kontem do platformy Microsoft Office 365 w tym Teams), możesz ustawić hasło do systemu USOS - instrukcja https://it.ansleszno.pl/files/63237/Procedura_resetowania_hasla_do_USOS_2023.pdf 


W razie problemów z dostępem do usług możesz się z nami kontaktować przez e-mail: it@ansleszno.pl  lub telefonicznie 65 528-78-79, 65 529-60-96, 65 525-01-02.